Ezen az aloldalon látható kazettás mennyezet képei a a Kerekegyháza közelében található Magyar Értékek Házának kápolnájába készültek magán megrendelésre. A következőkben a kazettás mennyezetekről olvashatnak egy rövid írást.

Készítette: Fenyvesi Gábor festőművész
Az épületet tervezte: Grátz Antal építész

Amikor a régi ember feltekintett a csillagos égre, magára ismert abban. Kirajzolódtak előtte lehetőségei, feladatai, és a számára kijelölt út – méghozzá a lehető legmagasabb szintű út, amely emberként a teremtett világban járható. Ennek a szakrális iránymutatásnak leképződése jelenik meg régi templomaink kazettás mennyezetein, ahonnan közvetlenül kapjuk a menny energiáit, amelyet a Fény jelöl ki számunkra. Tökéletes igazodási pont ez, amely lehetőséget kínál arra, hogy szellemünkkel megértsük, szívünkkel megérezzük, a földi világban pedig megvalósítsuk „az ég mennyezetinek” üzenetét.

Amint a Szenczi Molnár Albert féle XIX. zsoltár írja:

Az Egek beszélik és nyilván hirdetik Az Úrnak erejit. Az ég mennyezeti szépen kijelenti kezinek munkáit.”

A fény a kazettás mennyezetek esetében a Világ Világosságát, azaz az Egyetemes Megváltót, Jézus Krisztust tételezi. Az ún. kicsi, 365 napos éven belül a fénynek és a sötétségnek egymáshoz való viszonya, arányváltozásai rajzolják ki a mindenség embernek szóló üzenetét, azt, hogy az év mely időszakában mi az evilági feladatunk.

Földi létünk térben és időben meghatározott: olvashatunk a Nap járásának, a Föld és a többi bolygó, azaz a „bujdosó csillagok” mozgásának, az „álló”csillagoknak, az állatövnek és az elemi minőségeknek az útmutatásából. E rendszer ritmusa, pulzálása adja a keretet önmagunk és a körülöttünk lévő világ meghatározásához, miközben az állandó és mozdulatlan középpont maga a Jóisten – mindenek forgatója, akiből megszületett és kiáradt a világ.

Ezen keretrendszer (héj, ölelés, kör) és a metszéspont (mag, élet, Isten, testet öltés és teremtés) adja ki a körkeresztet, amely a legősibb kifejeződése a teremtő szellemi erő jelenlétének, kiáradásának és megtartó minőségének. S a körkereszt mutatja meg a legtökéletesebben, miként válik lehetségessé, hogy ráhangolódjunk a minket körülölelő Teljességre, s a moccanatlan középből találjuk meg utunkat a magasabb minőségek felé: lelkünk létráját lent és fönt, bent és kint között.