Zebegényi műtermünkben festészeti iskolát, valamint alkotóműhelyt tartunk fiataloknak, gyerekeknek. Az alkotóműhelyről bővebben a www.csilleryorsolya.hu oldalon tájékozódhatnak.

A szabadiskola a tágabb értelemben vett Dunakanyarban élő, a művészetek egyes területeit professzionálisan gyakorló művészeinek és képzőművészet iránt érdeklődő fiataljainak nyújt továbbképzési és alkotási lehetőséget.
Házunkban, a volt Szepessy villában alkotott egykor nyári szünidejében Amrita Sher-Gil, a félig magyar, félig indiai származású festőművész.

Párizsi diákévei alatt, az 1929-1934 közötti időszakban gyakran tartózkodott itt Amrita anyai nagybátyja, Baktay Ervin is. Az épületet és a kertet az 50-es években államosították, és SZOT-üdülővé alakították át. Ideköltözésünk óta igyekszünk a házat eredeti stílusában és a magunk igényei szerint úgy kialakítani, hogy egyszerre szolgáljon saját alkotóhelyünkként, valamint felnőtt festőkurzusok és gyermek képzőművészeti műhely inspiráló helyszíneként.
A heti rendszerességgel zajló foglalkozásokon mind szellemi, mind gyakorlati oldalról vizsgáljuk a festészet kifejezőeszközeit.

Az elméleti előadások során végigtekintjük a szerves műveltség kőkortól máig terjedő példáit. A gyakorlati órákon az alapvető festési technikákkal, színtannal, a kompozíció törvényszerűségeivel, azok módjával foglalkozunk. A festőiskola kifejezett szándéka, hogy az innen kikerülő tanítványok el tudjanak igazodni a művészet útvesztőiben, és szükség esetén kellő felkészítést kapjanak képzőművészeti irányú felvételihez.

A festőiskola szellemiségéhez nagyban hozzájárul annak helyszíne: a félig magyar félig indiai származású festőnő, Amrita Sher-Gil számos nyári vakációját töltötte itt, hiszen az épület családjának tulajdonában volt. Egyes alkotásai itt, e falak közt születtek.

A szabadiskola év közben heti rendszerességgel működik, míg nyáron egyhetes intenzív kurzus során mélyíthetik el tudásukat a résztvevők.

Jelentkezni lehet:
argyelusmuterem@argyelusmuterem.hu
Csilléry Orsolya: 06/30/4051488